30.8.2017

Poděkování za spolupráci na Valdštejnově desítce

V neděli 27. srpna se v historické části Chebu uskutečnil třetí ročník běžeckého závodu Valdštejnova desítka, pořádaný skupinou běžců z Rozběhnito.cz a spřátelených dobrovolníků. Letos se kromě hlavního závodu na deset kilometrů a dětského závodu na jeden kilometr mohli registrovat také běžci na pětikilometrovou trať, která byla základním okruhem i pro desítku.

Tentokrát jsme se vrátili k modelu trati, který se osvědčil při prvním ročníku, a tak se start i cíl odehrával na historickém náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Tři stovky dospělých si užily opravdu pestrou škálu povrchů – od dlažebních kostek v centru města a okolí Chebského hradu, přes asfalt v Krajince, hliněné stezky v hradebním příkopu až po tartan na atletické Zlaté dráze v Poohří. Zhruba padesátka dětí se v úvodu běžeckého odpoledne prohnala po obvodu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, jemuž v jeho spodní části vévodí slavný soubor kupeckých domů zvaný Špalíček. Valdštejnova desítka tak má jednoznačně účastnicky rostoucí tendenci.

Organizace závodu včetně zajištění bezpečnosti na trati by se v žádném případě neobešla bez již tři roky trvající osvědčené spolupráce s příslušnými zaměstnanci a představiteli města Chebu, kteří se podíleli na vydávání patřičných povolení a na zajištění zázemí v budově radnice, s představiteli Městské policie Cheb a jejich řadovými strážníky, kteří regulovali dopravu v nejfrekventovanějších místech trati a zabezpečili tím bezproblémový průběh účastníků, s dopravním inspektorátem Policie ČR, který nám dal požehnání vést trasu po pozemních komunikacích a upravit směr dopravy, všem partnerům závodu, obci Poustka, muzeu ve Františkových Lázních a SDH Cheb-Háje za půjčení mobiliáře, a v neposlední řadě se zhruba třiceti dobrovolníky, kteří zajišťovali servis sportovcům na každém kroku: na registracích, v úschovně, na občerstvovacích stanicích, na trati a v cíli. Všem těmto dobrým a sportu nakloněným lidem, jejichž jmenný seznam by byl velmi dlouhý, patří naše obrovské a vděčné poděkování.

 

Michal Ouřada

Scroll to top