Registrace

Online registrace na závod ukončeny! Registrovat na místě bude možné od 14 hodin (více zde)

Dítě (do 15-ti let), které bude závodit v kategorii běhu na 1 km, se registruje až na místě v den závodu! 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník akce (Valdštejnova desítka historickým Chebem 2018) souhlas se zpracováním údajů o své osobě pro účely realizace akce, a to včetně e-mailové adresy a obrazového a video materiálu pořízeného během akce, na kterém se může účastník akce objevit, po dobu deseti let od udělení souhlasu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Údaje jsou účastníkem akce poskytovány dobrovolně. Zároveň souhlasí s pravidly Valdštejnovy desítky historickým Chebem 2018)